Nasze działania

Stowarzyszenie Dzieci Targówka w grudniu 2013 roku uzyskało zezwolenie od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Pomocy Projektów Społecznych  na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy „Nowa perspektywa”, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 58 im.Tadeusza Gajcego w Warszawie ul. Mieszka I nr 7.

Nowo utworzoną placówkę wyposażono  w przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych, artystycznych, edukacyjnych i multimedialnych.

Zmodernizowano pomieszczenia świetlicy poprzez wydzielenie dwóch toalet.

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.

Świetlica działa od 07 stycznia 2014 roku, pon.-pt.  w godz.16-20,

Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat z terenu Targówka Fabrycznego.

Rekrutacja odbywa się w ramach współpracy z OPS i pedagogami szkolnymi.

Głównym celem działalności placówki wsparcia dziennego jest  wsparcie w procesie wychowania poprzez m.in.

·       pomoc przy odrabianiu lekcji,

·       zapewnienie warunków do ciekawego spędzenia czasu wolnego,

·       skierowanie uwagi młodego człowieka na rozwój nowych zainteresowań w różnych dziedzinach życia tj. kulturalnego, naukowego, sportowego itp.

·       możliwość rozmowy z pedagogiem, psychologiem,

·       udział w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych

·       rozbudzenie zainteresowań artystycznych, kulturalnych i sportowych poprzez

             oglądanie spektakli teatralnych, filmów, zajęcia na pływalni, w Hula Kula oraz

             działalność  artystyczną na zajęciach w świetlicy.

  • rozwijanie aktywności ruchowej, krzewienie kultury fizycznej

            wśród dzieci poprzez różnorodne oferty zajęć sportowych.

  • propagowanie bezpiecznych zachowań w domu, w szkole,

            na ulicy oraz podczas zabaw.

  • Integracja społeczności lokalnej różnych pokoleń.

 

Projekt finansuje  Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

 

Stowarzyszenie Dzieci Targówka Copyright (c) Site Name 2017. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com